Mystery Visits Sociaal Domein

Kruip in de huid van uw inwoners en ervaar wat zij ervaren!

Per 1 januari zijn veel zorgtaken overgedragen aan gemeenten. Inmiddels is duidelijk hoe de daarvoor ontworpen dienstverleningsconcepten en werkprocessen in de praktijk uitwerken. De managementrapportages die inzicht moeten geven in de prestaties, geven vooral inzicht in de belangen van de eigen organisatie: doorlooptijden, budgetten en productiecijfers.

Maar hoe ervaren uw cliënten de dienstverlening van uw organisatie en ketenpartners? Vragen de medewerkers wel voldoende door? Wat betekent ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ in de praktijk? Hoe garandeert u privacy bij de verwerking van persoonsgegevens? Sluiten de processen van front office of wijkteam en back office naadloos op elkaar aan? Productiecijfers (output) zeggen niets over wat inwoners feitelijk ervaren en wat het effect is van uw dienstverlening (outcome). Mystery visits zijn een uitstekend middel om klantervaringen naar boven te halen en bieden aanknopingspunten om gericht te sturen op klantbeleving en effect.

Een mystery visit onderzoek geeft antwoord op deze vragen, geeft een feitelijk en reëel beeld van uw prestaties en helpt uw organisatie om gericht te verbeteren en transformeren!

Meer onderzoeken